Menu

Płatności

  1. Sprzedawca umożliwia metody płatności przelewem tradycyjny na konto  Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez:


Bank ABS Bank Spółdzielczy konto : 92 8110 0000 2001 0037 2963 0001

 

  1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy).
  2. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie.
  3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail. Klient wraz z Towarem otrzymuje dokument WZ potwierdzający ilość, rodzaj oraz cenę dostarczonego Towaru.
Opublikowano: